שחזורים

24 בחינות שלמות
6 שנים קודמות
תרגול

40 ספרים
30,000 שאלות
סימולציה

מצבי למידה ובחינה
עם זמן מתוקצב
סטטיסטיקה

ניתוח תוצאות לכל
שאלה, תרגול, מקצוע
תגובות

הסברים, פרשנות,
דיונים לכל שאלה
מידע

מועדי בחינה, תהליך הרשמה,
טלפונים, חומרים, כתובות
אוגדנים

שאלות מועדפות
לתרגול בזמן אחר
מכל מקום

סמארטפון, טאבלט, נייד, מחשב אישי
אז למה אתה מחכה?
תתחיל לתרגל עוד היום!